top of page
Rituál konzumu

Rituál konzumu (2012)

Soutěžní práce na téma Rituál představuje vizi důsledků rituálu, který je pro naší dobu tak symptomatický. Rituál konzumu popoháněný nekonečným růstem musí nutně narazit na mantinely uzavřeného systému. Blyštivý nátěr se tak postupně setře
a zlatá éra zkoroduje. Obnažený povrch odhalí palčivou realitu vnitřku. Na konci zbudou jen trosky další velkolepé civilizace, které se opět vymstila její arogantní rozpínavá povaha.

Klauzurní práce, zimní semestr 2012.

Stříbrná brož je šperkařskou variací rekonstrukce kostry Grosaura.

Kobylka (2012)

Kobylka

Klauzurní práce, letní semestr 2012.

Nebcheperure Grosanchamon byl 4. faraón 18. dynastie. Objevení jeho hrobky patří mezi největší archeologické události tohoto století. V hrobce byl nalezen jehlanovitý předmět do kterého zapadal prsten z ukazováčku mumie panovníka. K jakým účelům a při jakých příležitostech tento prsten–socha faraonovy sloužil, je předmětem současného výzkumu.

Grosanchamův prsten (2012)

Hmyz (2012)

Série drobných šperků inspirovaná světem hmyzu. Kombinace kovu a porcelánu.

Grosanchámův prsten

Revolta (2013)

Soutěžní práce na téma Revolta.

Práce vznikla v období četných sociálních bouří, které byly odpovědí na prohlubující se ekonomickou krizi. Klaun, který své housličky vyměnil za revolucionáři tolik oblíbenou zbraň AK 47, je šperkařskou ilustrací dobového klima.

Hmyz